Journalistikens roll

22 January, 2010

Det har länge förundrat mig, att journalistiken så ofta lever ett eget liv och inte utsätt för mera diskussion och granskning; a även självgranskning.

Journalistiken har under långa tider varit ett redskap för förmedling av det som händer i samhället i stort och smått. Från och till har den också varit det vktigiaste och kanske enda redskapet för granskning av helheten eller delar av detta samhälle.

I vårt land tar vi idag journalistiken för given. Den är en naturlig del av vår vardag, där vi förvisso från och till dristar oss till att klaga på hyenamentaliteten inom journalistiken, bristen på kritisk granskning osv.

I andra länder däremot ses journalistiken mera som ett hot mot samhällets grundvalar och hårdsa restriktioner gör journalistiken näst intill omöjlig att bedriva. Det gäller i länder som Belarus(Vitryssland), Sri Lanka, Ryssland, Kina och dessvärre purchase viagra många fler. Här är det en smärre bragd att som journalist våga använda journalistiken på ett kritiskt granskande http://pharmacyonline-rxgeneric.com/ vis. Ja, ibland räcker det att enbart beskriva en händelse rätt upp och ner, cialis 20 mg price så riskerar journalisten att plikta med sitt liv. Exemplen är skrämmande och många.

Journalistiken befinner sig i samma vågskål som yttrandefriheten, enligt mitt sätt att se det. Den måste ständigt erövras. pharmacy online degree Den kan aldrig tas för given. OCh detta faktum gäller även i ett land som Sverige.

På samma sätt måste den vårdas och online viagra värnas, så att den inte spelas bort av andra krafter, eftersom journalister använt journalistiken på ett sätt som motverkar dess syfte. Det är här som en yutomstående http://viagraonline-pharmacyrx.com/ granskning och även en intern sådan är av yttersta vikt. Att ständigt diskutera journalistikens former, värdegrunder, dess etik och moral gör på sikt journalistiken starkare.

Det är också i detta perspektiv som professionalismen hos journalister blir så mycket viktigare. Att journalister lär sig att ställa rätt frågor; att journalister blir klara över vilken roll de generic viagra har i samhället; att journalister sitt uppdrag på djupaste allvar och inte blandar ihop den med sin privat-roll; att journalister lär sig behärska lyssnande, frågandet och analysförmågan!

Journalistiken kräver av journalister ett aktivt lyssnande, ett aktivt väl fungerande frågebatteri och en förmåga att inte ge sig för påtryckningar från den/de som granskas. Först då har vi en väl fungerande del av vårt samhälle, som fungerar som balans, kontroll och utveckling för framtiden!

Peter

Lämna en kommentar