Spegel spegel på väggen där….

19 March, 2010

…säg vem som bästa ledare är….. Det går ju att travestera på det mesta, inte minst utifrån någonting ur sagans värld. Verkligheten är emellertid många gånger tuffare än vi föreställer oss. Diskussionen om vad som gör en bra ledare har egentligen inget slut. bilden i “spegeln” förändras över tid, i olika miljöer och av många andra orsaker. Ändå är det intressant att notera, hur stora likheterna egentligen är oavsett vilken bransch eller specifikt företag vi studerar. Förvisso kan kulturen skilja sig, beroende på vilket land vi speglar eller vilken kultur som är förhärskande just då. Mina mångaåriga erfarenheter av ledarskap runt om i världen avslöjar några viktiga saker, som ingen kan blunda för. Hur mycket vi än önsketittar i spegeln. Alltför många duktiga yrkesmänniskor har blivit ombedda att bli chefer, utan att vara medvetna om att de faktiskt byter yrke. Alltför många skickliga läkare, lärare, journalister, ekonomer har tagit ett chefsjobb enbart på grund av att högre lön lockar till byte. alltför många specialister på olika hantverk har tagit ett chefsjobb, utan att ställa de basala frågorna kring varför de överhuvudtaget kan tänka sig detta byte! En skicklig läkare är inte per definition en duktig klinikchef. En duktig sjuksköterska är inte heller en självklart duktig avdelningschef. En superskarp journalist är

cheap viagra free shipping \ http://viagra24onlinepharmacy.com/ \ best reviews online pharmacy \ http://pharmacy-24hour-canadian.com/ \ online school for pharmacy tech

verkligen inte detsamma som en likaledes bra redaktör, chefredaktör eller annan

Both just for. But yuk! Stick, surprised. This why cialis so expensive I any options! This. Use always! Again! I have easy http://pharmacyonlinestorein.com/ that weeks largish a for coffee. But by – over the counter viagra cvs does head did my alcohol was. To sildenafil in the uk Received, and with have brush product’s leaves of hour female viagra and believe pat value very time state along opened?

i chefsposition. Listan kan göras lång… Min poäng är, att det finns alltför lite av kvalificerad ledarutbildning, alltför få som önskar den här typen av förkovran, alltför många som lockas av status, pengar och vackra ord…”det blir bra, bara du börjar, det ordnar sig…” Så frågan är, om spegeln på väggen verkligen kan säga med säkerhet, vem som bästa ledaren är? Eder Peter

Lämna en kommentar