Tänkvärt

2 May, 2010

Jag har nyss läst färdigt Bodil Jönssons senaste bok Tio Tankar om Tid, Tio år senare…

Där skriver Bodil om allt det vi idag tar för självklart, men som vi för tio år sedan knappt hade en aning om existerade. Ett exempel är förstås de så kallade sociala medierna. Uttrycket i sig fanns inte för ett par år sedan. Nu kan du inte kommunicera, prata med någon, utan att nämna Facebook, Linkedin, Twitter och det du läser nu, nämligen Blogg.

Gör detta oss till mera socialt inriktade människor? Skapar det mera långsiktiga djupa kontakter? Öppnar det nya dörrar,eller stänger det andra dörrar? Precis som så mycket annat, finns det naturligtvis minst två sidor av myntet. Det jag själv konstaterar är emellertid, att flera av dessa “plattformar” skapat möjlighet för oändligt många enskilda personer att få uttrycka sig, utan att bli avbrutna eller stoppade. Denna kreativitet blomstrar.

Samtidigt läste jag nyligen, att exempelvis Twitter nyttjas av en del av en bråkdel av befolkningen och forskningen torde få flera skäl nu att studera orsak och verkan av dessa olika uttryckssätt. Bodil Jönsson talar om en alltmer fragmentiserad tillvaro, nischad, enfrågeinriktad osv…Och detta sprider sig. Är det gott eller mindre gott?

Ja, en sak kan vi nog konstatera och här håller jag fullständigt med Bodil Jönsson. Demn utveckling vi ser nu i datorkommunikationsvärlden, media, utbildningen och i umgänge folk och folk emellan, tenderar att utesluta sådant som kan skrivas “Sammanhang, fördjupade analyser, ämnesöverskridande forskning och mycket mera.

Förvisso talas det om en Latte-kultur idag, dvs att vi möts på något av alla dessa oändligt många kaféer och pratar. Frågan är bara om dessa äkta möten blir sammankomster för djupa samtal, eller om även dessa tenderar till ytlighet och fragmentisering?

God söndag

Peter

Lämna en kommentar