Förändringens Fyra Rum

13 September, 2010

Före, under och efter valet pågår ett ständigt förändringsarbete. Ibland expanderar verksamheter, ibland förändras de så att kostymen krymper. Alltför ofta sker dessa omställningar utan att ledningen ifråga lyckas kommunicera det som väntar på ett sätt, som gör processen förståelig.

Jag deltog härförleden i ett så kallat Användarforum för certifierade deltagare. Vi var alla samlade med runt en gemensam nämnare, Förändringens Fyra Rum. Här talades och diskuterades det om att arbeta i olika förändringsprocesser och på vilket sätt processerna kan ta steg framåt. Förlåt gå i en medsols cirkelrörelse genom att passera olika mentala rum. Det handlade mycket om lära känna sig själv, sin grupp sin organisation, ja faktiskt hela samhället.

Det blir lika tydligt varje gång hur komplexa vi människor är. Så viktigt det är att förstå sig själv och att förstå andra. Och så viktigt det är för en ledning att begripa hur mycket en organisation är beroende av alla sina beståndsdelar. Ju bättre insatt denna ledning  är, desto större effektivitet och i slutändan kan denna ledning skörda flera goda vinster av en ordentligt genomtänkt och förändringsprocess. Och som smörjmedel krävs ett tydligt, enkelt och lättförståeligt språk. Detta språk heter Förändringens Fyra Rum och kan med fördel användas enskilt, i mindre grupp, team och stora organisationer.  Personligen är jag redo för vem som är är intresserad, att berätta mera!

Eder

Peter

Lämna en kommentar