Journalistisk etik diskuteras på SL

16 July, 2011

Vid frukostbordet min pharmacy ce canada sista morgon här på Sri Lanka läser jag en ledare i Daily Mirror, som ges ut här i Colombo. Den är skriven med anledning av skandalen i England och Murdoch-imperiets begynnande “söndring”. Här beskrivs datorhackning för att få fatt i journalistiskt material som något av den värsta sort! Och här uppmanas nu journalisterna att leva upp till de etiska koder, som gäller i viagra det här landet. Enligt skribenten måste journalisterna här se sin roll, som företrädare för de fattiga, förtryckta och de som inte har makt. De måste ifrågasätta makten och våga ta bedriva grävande journalistik. Journalister som tar mutor, eller som enbart blir till en maktens megafon borde söka sig ett annat yrke, skriver ledarskribenten, men bifogar också att journalistisk självständighet samtidigt kräver ansvar för vad som publiceras. Endast på detta sätt kan Sri Lanka nå full demokratisk spännvidd och öppenhet, heter det. Väl formulerat! Önskar förstås att detta också vore den cialis price lebanon bild de journalister beskriver, när canada pharmacy jag möter/mött dem i mina workshops! God fortsatt sommar Eder Peter

Lämna en kommentar