Journalistik för vem?

14 December, 2011

I Danmark pågår just nu ett par rasande spännande debatter om vad som ska vara offentligt material och vem som ska få sprida cialis online denna information! Vad betyder det, när någon ger en person “källskydd”? Hur stark står en ansvarig utgivare för en publikation, questions about viagra när makten ställer krav?

Frågorna är egentligen lika relevanta och spännande för oss här i Sverige!

Ett demokratiskt samhälle bygger på öppenhet, där allmänheten har rätt att ta ställning i olika frågor, efter att ha serverats sann och relevant information. För att få fram sådan kunskap och sådant underlag finns journalister med uttalat uppdrag att kritiskt granska och buy viagra att leverera sann och relevant information.

Då krävs naturligtvis en oberoende och självständig verksamhet under grundlagsskydd och där möjligheten att lämna information under “källskydd” måste vara oinskränkt! Och det är därför det ansvariga utgivarskapet är så vitalt!

Vid flera tillfällen hart just den “svenska modellen” ifrågasatts bland EU-parlamentarikerna, för att den är alltför öppen!

Det danska exemplet visar, att det åter är dags att värna det usa online pharmacy vi i Sverige slagits för att få och därmed behålla! För att kunna göra detta, måste denna rättighet ständigt diskuteras using viagra video och återerövras. För det finns alltid de, how long cialis stay in your system som skulle vilja strypa yttrandefriheten och rätten till all information relevant för ett öppet samhälle. Att kommuner bolagiserat verksamhet och därmed omöjliggjort en öppen insyn från allmänhet o media; http://pharmacyonline-rxgeneric.com/ att privatisering av kommunal o statlig verksamhet medfört samma odemokratiska förutsättning, detta är något vi borde diskutera mycket mera! Här behövs en förändring!

För inte ens i det så demokratiska föregångslandet Sverige är allt guld som glimmar!

Eder

Peter

Lämna en kommentar