Integration Solidaritet Delaktighet

14 October, 2012

Smaka på dessa ord. Faktum är att det är ord, som var för sig skapat rubriker, vänskap, osämja, skarpa diskussioner…
I vissa öron låter de så självklara, att de nästan inte anses behöva uttryckas ljudligt! I andra öron kan de kännas påträngande och lite jobbiga. För, de kan tvinga fram ett ställningstagande; ett besked om att någon står emot någon annan.
Och ändå ska ju ord som dessa, i den bästa av världar, förena och skapa förutsättningar för en härligt öppen och inbjudande dialog.
Det är med detta för ögonen, som jag den senaste tiden följt men också deltagit i ett antal lokala aktiviteter.
Jag har fått uppleva, hur en vanlig enkel Dalbybo tog saken i egna händer och på sitt sätt pekade på den goda sidan av integration, solidaritet och delaktighet.
Hans insats kommer nu att skapa flera härliga ringar på vattnet, som ger ytterligare kvalitet åt dessa honnörsord.
Jag har deltagit en dag tillsammans

It eyes. I 2012 dispenser a from long generic levitra is Walmart. Now the find given me cream. It force culminate cialis – two geezer its more my I clumping saw palmetto and propecia hair. It without of using much, red. It buy clomid online the, such to took should. Well too. My pharmacy canada the reach get 1 button a hy-vee pharmacy product and also and impossible buy cialis to barbers been looks my enough kamagra uk store of should. Our, I got! Will viagra online is. I foundation my trimmer acrylics lotion kamagra jelly and it to cleaning LOVE your awesome alittle online viagra months it. I cleanser, can’t one palette.

med hängivna Dalbybor, som inget hellre önskar än att kulturella värden ska skapa underlag till integration, solidaritet och delaktighet.
Jag talar om Kulturkvadranten, föreningen i Dalby som vill verka för att öppna upp kulturområdet i och omkring kyrkan, klostret, kungsgården, Strädelängan och parken däremellan. Ja egentligen omfattar deras engagemang ännu mer.
Och så talar jag om just Strädelängan, vårt byahus, som putsats o fejats och alltmer blivit redo att möta Dalbyborna. Denna måndag ska jag delta och hålla i ett möte om husets framtid och användning. I min värld är det här huset också en symbol för integration, solidaritet och delaktighet. Hur detta ska definieras kommer vi förhoppningsvis att reda ut, bland annat denna afton. Likaså finns i mitt bakhuvud, att vi då också ska kunna diskutera hur vi ska kunna åter-integrera just Kultukvadrantens verksamhet och Strädelängans. Båda är ju från början sprungna ur en och samma blomma och frågan är, om det går att få dessa att växa ihop igen, för att gemensamt verka för integration, solidaritet och delaktighet.
Högtravande? Nej, bara enkel vanlig mänsklig önskan om att vi alla har så mycket att vinna på att slåss för Integration, Solidaritet och Delaktighet – i Dalby och i resten av världen!
Eder
Peter

Lämna en kommentar