Följer med spänning….

5 June, 2013

…Gunnar Springfeldts rapportering från WAN/IFRA:s sammankomst i Bangkok just nu! Nu senast om utsatta journalister, Stringers, runt om i världen. Gå in på medievarlden.se och läs själva!
Där nämns inte situationen i det land jag nu befinner mej i, eftersom exemplen Pakistan och Mexiko är såpass mycket grövre! Att utföra sitt journalistiska jobb, måste kunna ske, utan att priset blir ett taget liv, oftast väldigt brutalt!
Eder Peter

Lämna en kommentar