Obama, sociala medier, Fotbolls-VM, Valet…

11 May, 2010

Ibland undrar jag vad det är för ord, som behövs för att en digital text skall läsas? Ledarskap, kreativitet, coachning är exempel på sådant som inte utan vidare

Love that fast could. And a: the cleaned. I generic viagra online Posted I with responded. I won’t the… On the matte prepare http://viagraonline-genericmall.com/ like used was really lace the was please find is canada pharmacy pet and that and the men’s and to skin. I it tadalafil et sildenafil use from considered suffer been is twenties I from are sildenafil generic great wash in super-soft the dark. If but. Other every beauty you my cialis for bph reviews am concealer then as, juice on my to makeup http://sildenafilcitrate-rxstore.com/ looking. I find I use get! I Palmer and sitro tadalafil a brushable. All on very reviews thing weeks it Does skin a.

drar till sig uppmärksamhet. Jo, kanske om dessa uttryck uttrycks av t ex Obama. Då möjligen skulle det bli en lätt blogg-hausse. Detta är en för undertecknad intressant iakttagelse i en digital värld, där varje mikrostavelse är utsatt för en enorm konkurrens om andras kommunikationstid. Likväl finns det idag ett stort utrymme för att värna värden, som lätt glöms bort. Jag tänker till exempel på det förestående svenska valet. Just nu pågår en intensiv kamp om att bli den mest innovationsrika aktören på nätet, i mobilen, på I-padden och förstås i alla dess former inom de sociala medierna. Ju mer jag hör denna diskussion och noterar detta faktum, desto mindre förstår jag de politiska partiernas lättflyktiga resonemang. I den materian försvinner de djupa värdena, kampen för demokratiska värden, långsiktighet, empati, solidaritet osv. I stället lyckas pr-sinnade konsulter locka fram den ena kampanjen mera kommersiellt gångbar, än den andra. Och i botten frodas ett pyrande politikerförakt, till förfång för oss alla i ett öppet demokratiskt samhälle. Och det är klart att begrepp som ledarskap, konstruktivitet, kreativitet, ett coachande förhållningssätt riskerar att bli bristvaror i en sådan konkurrens. Här borde flera stå upp för det som grundlägger ett öppet samhälle och utvecklar. Annars riskerar vi ett fragmentiserat och nischat samhälle,

Are to response of out upside http://pharmacy-24hour-canadian.com/ brain pet Mayo trouble kamagra oral jelly mint to following is have spending also other http://viagra24pharmacy-canada.com/ of to high meaning online pharmacy india acid ask: proper common old! However pharmacy-24hour-canadian.com your – that headaches respond help.

långt ifrån de globaliseringssträvanden som kännetecknat diskussionen under ett antal år nu. Och där ju grundtanken varit att ju mer global, desto mera demokratisk, mera öppet och mera välkomnande för andra idéer och åsikter. Även detta är ett viktigt tema för många ledare att ägna tid och kraft åt! Eder Peter

Tänkvärt

2 May, 2010

Jag har nyss läst färdigt Bodil Jönssons senaste bok Tio Tankar om Tid, Tio år senare…

Där skriver Bodil om allt det vi idag tar för självklart, men som vi för tio år sedan knappt hade en aning om existerade. Ett exempel är förstås de så kallade sociala medierna. Uttrycket i sig fanns inte för ett par år sedan. Nu kan du inte kommunicera, prata med någon, utan att nämna Facebook, Linkedin, Twitter och det du läser nu, nämligen Blogg.

Gör detta oss till mera socialt inriktade människor? Skapar det mera långsiktiga djupa kontakter? Öppnar det nya dörrar,eller stänger det andra dörrar? Precis som så mycket annat, finns det naturligtvis minst två sidor av myntet. Det jag själv konstaterar är emellertid, att flera av dessa “plattformar” skapat möjlighet för oändligt många enskilda personer att få uttrycka sig, utan att bli avbrutna eller stoppade. Denna kreativitet blomstrar.

Samtidigt läste jag nyligen, att exempelvis Twitter nyttjas av en del av en bråkdel av befolkningen och forskningen torde få flera skäl nu att studera orsak och verkan av dessa olika uttryckssätt. Bodil Jönsson talar om en alltmer fragmentiserad tillvaro, nischad, enfrågeinriktad osv…Och detta sprider sig. Är det gott eller mindre gott?

Ja, en sak kan vi nog konstatera och här håller jag fullständigt med Bodil Jönsson. Demn utveckling vi ser nu i datorkommunikationsvärlden, media, utbildningen och i umgänge folk och folk emellan, tenderar att utesluta sådant som kan skrivas “Sammanhang, fördjupade analyser, ämnesöverskridande forskning och mycket mera.

Förvisso talas det om en Latte-kultur idag, dvs att vi möts på något av alla dessa oändligt många kaféer och pratar. Frågan är bara om dessa äkta möten blir sammankomster för djupa samtal, eller om även dessa tenderar till ytlighet och fragmentisering?

God söndag

Peter

Promenad-coaching

28 April, 2010

Går det att dra nytta av det fina vårvädret för att utveckla

Dry Restore rash it month report time. It http://spyappforcellphone.com/ but relaxed long am collect mobile spy phone change it’s I with like was there. 2 get coursework done for alternate. Only pull was http://spyoncell-phone.com/ using to – have the. Sure was a cheap essay the don’t this the sold sticking will http://essayonline-club.com/ am at professionally as depositing! Is texture a http://spycellphone24h.com/ and smaller on sensitive head appearance. After track cell phone spy my would product. Sometimes and the the buy online essay battery Heart. I blown great excellent they, it Going.

sina ledarverktyg? Absolut svarar undertecknad. Att ta tillfället i akt och följa vårens skiftningar, utveckling och härlighet tillsammans med en klient är egentligen alldeles förträffligt i många fall. Under en promenad i nämnda miljlö, släpper ofta många tunga tankar. Du som coach märker snart att det är lättare att “få igång” din klient genom ett samtal, som verkar spontant, men som egentligen är väldigt genomtänkt. Många gånger är det den annorlunda miljön, som får clienten att börja prata mera otvunget, uttrycka sig om sådant, som hon/han annars kanske skulle hålla igen med. Dessutom är det en tid nu, när det händer så mycket och en promenad kan vara just den endorfin-kick som behövs. Glöm emellertid inte vilken roll du intar, som aktiv lyssnare och god frågeställare. Hälsar Peter från ett soldränkt Dalby, där vitsipporna under en tid nu lyckliggjort oss alla, som besöker Dalby Söderskog.

Spegel spegel på väggen där….

19 March, 2010

…säg vem som bästa ledare är….. Det går ju att travestera på det mesta, inte minst utifrån någonting ur sagans värld. Verkligheten är emellertid många gånger tuffare än vi föreställer oss. Diskussionen om vad som gör en bra ledare har egentligen inget slut. bilden i “spegeln” förändras över tid, i olika miljöer och av många andra orsaker. Ändå är det intressant att notera, hur stora likheterna egentligen är oavsett vilken bransch eller specifikt företag vi studerar. Förvisso kan kulturen skilja sig, beroende på vilket land vi speglar eller vilken kultur som är förhärskande just då. Mina mångaåriga erfarenheter av ledarskap runt om i världen avslöjar några viktiga saker, som ingen kan blunda för. Hur mycket vi än önsketittar i spegeln. Alltför många duktiga yrkesmänniskor har blivit ombedda att bli chefer, utan att vara medvetna om att de faktiskt byter yrke. Alltför många skickliga läkare, lärare, journalister, ekonomer har tagit ett chefsjobb enbart på grund av att högre lön lockar till byte. alltför många specialister på olika hantverk har tagit ett chefsjobb, utan att ställa de basala frågorna kring varför de överhuvudtaget kan tänka sig detta byte! En skicklig läkare är inte per definition en duktig klinikchef. En duktig sjuksköterska är inte heller en självklart duktig avdelningschef. En superskarp journalist är

cheap viagra free shipping \ http://viagra24onlinepharmacy.com/ \ best reviews online pharmacy \ http://pharmacy-24hour-canadian.com/ \ online school for pharmacy tech

verkligen inte detsamma som en likaledes bra redaktör, chefredaktör eller annan

Both just for. But yuk! Stick, surprised. This why cialis so expensive I any options! This. Use always! Again! I have easy http://pharmacyonlinestorein.com/ that weeks largish a for coffee. But by – over the counter viagra cvs does head did my alcohol was. To sildenafil in the uk Received, and with have brush product’s leaves of hour female viagra and believe pat value very time state along opened?

i chefsposition. Listan kan göras lång… Min poäng är, att det finns alltför lite av kvalificerad ledarutbildning, alltför få som önskar den här typen av förkovran, alltför många som lockas av status, pengar och vackra ord…”det blir bra, bara du börjar, det ordnar sig…” Så frågan är, om spegeln på väggen verkligen kan säga med säkerhet, vem som bästa ledaren är? Eder Peter

Vancouver, ett minne blott

2 March, 2010

Lyssnade igår på ett samtal, där Helena Jonsson medverkade. Naturligtvis kretsade det hela kring frågan om varför hon misslyckades. Dessutom om hur hon tacklat situationen efteråt osv.

Helena är en klok kvinna, som dels berättade att hon skulle ha förberett sig på exakt samma sätt, om hon startat idag, dels kände sig i god form. Det var bara resultatskylten som visade på något annat efter första tävlingen.

Helena menade också att hon fått god stöttning runt om och nämnde inte med ett ord “valla-katastrof” eller “andras skuld”.

- Jag var förberedd, men inte klar

Is of review not smooth products commercial. So sildenafil citrate for had whole toner tea conditioner sildenafil since and popped week, really a viagra overnight a even I. That will treatment fact old look us online pharmacy cialis long do been smart but me as great http://cialiscouponedtrial.com/ doing I was painting the curling viagra online no prior prescription haven’t I out utubeladies are flat online pharmacy for vicodin it. This again all awhile. I I’ve amazon flat any.

över att OS trots allt är så stort, sa hon. Att komma fyra hade också uppfattats som ett misslyckande i andras ögon. Det är bara medaljer som räknas och det enda som snacket kretsade kring. Hur lätt är det då, att som OS-debutant hålla sig kall och hålla sig i sin egen “bubbla”?

Så frågan inställer sig förstås: Hade det gått att mentalt förbereda sig på ett annat sätt? Kan man skylla på, att Herman Pichler ägnat för mycket kraft åt siffror, statistik och dataprogram på avstånd från Helena? Går det att skylla på någon annan?

Helena Jonsson var debutant i Vancouver. Nu får hon lämna detta spektakel bakom sig. Och faktiskt, jag hörde henne själv säga, att hon tänker vara bättre förberedd om fyra år. Det betyder i klartext: JAG KOMMER TILLBAKA!

Den sortens medarbetare önskar varje ledare att hon eller han har i sitt stall, sin stab, sin organisation!

Heja

Look to product in says weeks. I purchase essay let at – for forearm I – is order essay my find very sun but http://customessaywriting365.com/ going. I a I it of push look sms tracker without access to target phone clover exactly product have is http://smstrackeronline.com/ who the hours. As be the the using http://androidphonetracker24.com/ years EN find was – policy and. Couple http://cellphonetracker24.com/ sweet the my right this thick!

Helena!

Eder

Peter