Dominique Strauss-Kahn med eller utan coach

Det sägs vara nedärvt hos oss män! detta att vi vill visa upp oss, som alfahannar, så att kvinnor lättar kan göra sina val. Valet för deras barn. Att vi 2011 lever i så kallade civiliserade, utvecklade samhällen, där så mycket mera spelar in, än just driften att leva vidare genom våra barn, tycks ha gått många förbi. Så till exempel IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn!

Fast varför förvånas? Att ha makt är ju ett sätt, att sätta sig ovanför andra och visa säkerhet och styrka! alltför många av oss män verkar ha blundat för det faktum, att “vår” tid är förbi, när det gäller patriarkatets unicitet. Det är ju numera även vetenskapligt bevisat att kvinnor är riskfria låntagare. Kvinnor kan man lita på, även i företagsvärlden. Se de så kallade mikrolånssatsningarna, som för några år sedan även ledde till ett Nobelpris. Även där handlade det om att ge lån till fattig kvinnor, eftersom dessa lån ansågs/anses så pass mycket mera riskfria, än att göra motsvarande till män.

Hur vore det om där fanns jordmån för ordentlig coachning av ledare som IMF-chefen? Hade denne man då tänkt efter före, varje gång han agerat, som om han hade rätt att bestämma över vilken kvinna som helst, hög som låg??

Dominique! Nästa gång du tänker tanken, att regler och normer inte omfattar dej! Tag kontakt med en erfaren Coach. Tillåt dig att avsätta tid för några coaching-sessioner och jag är alldeles övertygad om, att du på egen hand kommer fram till att det finns klart bättre alternativ till ett godare liv!

Risken är väl bara, att du nu försatt dina chanser för den här gången och för lång tid framöver! Månne andra drar lärdom i stället?

Peter